י''ד תמוז תשע''ה  |  1 יולי 2015 על האגף צור קשר אמנת שירות מדדי אמנת השירות    
עדכונים ייעוד האגף
29/06/2015
שינוי בספק הסוללות למכשירי שמיעה וציוד רפואי אחר

זכאים יקרים,

נבקש להביא לידיעתכם שספק הסוללות עבור מכשירי שמיעה וציוד רפואי אחר שניתן מאגף השיקום, הוחלף ומעתה הספק הוא "מהלב".

לצורך הזמנת סוללות יש לפנות באמצעות אתר האינטרנט או המוקד הטלפוני של אגף השיקום לקבלת הפנייה. בפנייה יש לציין את סוג הסוללות והכמות המבוקשת ואת הציוד לו הסוללות מיועדות (בדגש על פניות שיפתחו באמצעות אתר האינטרנט).
ההפנייה אשר תונפק היא לסוללות לתקופה של 3 חודשים.
את ההפנייה יש לשלוח לספק לפקס מס' 03-5710680.

הסוללות ישלחו באמצעות דואר, לכתובתו של הזכאי, כפי שהיא מדווחת במערכות אגף השיקום.

   עוד


אגף שיקום נכים
במשרד הביטחון
בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד,
הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל,

יפעל באמצעות עובדי האגף
למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי
למען שיקום הנכה
ושילובו בחברה ובתעסוקה,
תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן,
ולשיפור השירות באורח מתמיד.

משולחנו של ראש האגף
דרכי התקשרות
אגף שיקום נכים
אמנת השירות
חוברת מידע לזכאי האגף
הדרכה לרישום באתר
אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר
לאתר משרד הביטחון תו נגישות רמה 1