כ אלול תשע''ה  |  4 ספטמבר 2015 על האגף צור קשר אמנת שירות מדדי אמנת השירות    
עדכונים ייעוד האגף
31/08/2015
בירורים בנוגע לקבלת מסמכים באגף השיקום

זכאים יקרים,
אישור קבלת פקס/מכתב שנשלח לגורמים באגף השיקום מתבצע באמצעות מסרון שנשלח לטלפון הנייד, עד 48 שעות מהגעת המסמכים.
נבקשכם להימנע מפנייה למוקד הטלפוני לצורך בירור אודות הגעת המסמכים, עד חלוף 48 השעות.
במקרים דחופים בלבד, ניתן לפנות למוקד הטלפוני בסמוך לשליחת המסמכים.

נודה להבנתכם.

   עוד


אגף שיקום נכים
במשרד הביטחון
בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד,
הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל,

יפעל באמצעות עובדי האגף
למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי
למען שיקום הנכה
ושילובו בחברה ובתעסוקה,
תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן,
ולשיפור השירות באורח מתמיד.

משולחנו של ראש האגף
דרכי התקשרות
אגף שיקום נכים
אמנת השירות
חוברת מידע לזכאי האגף
הדרכה לרישום באתר
אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר
לאתר משרד הביטחון תו נגישות רמה 1