ו' כסלו תשע''ה  |  28 נובמבר 2014 על האגף סקרים אמנת שירות מדדי אמנת השירות    
עדכונים ייעוד האגף
20/11/2014
התייחסות לפרסום בבטאון הלוחם מאוקטובר-נובמבר 2014 בנוגע לזכויות ורווחה

בהמשך לפרסום בבטאון הלוחם מאוקטובר-נובמבר 2014 בעניין זכויות ורווחה, להלן הבהרות אגף שיקום נכים בנוגע לנושא טיפול באמצעות שחיה לנפגעי גב:

   עוד
12/11/2014
התייחסות לפרסום בבטאון הלוחם מאוקטובר-נובמבר 2014

בבטאון הלוחם מחודש אוקטובר-נובמבר 2014, בראיון שהתפרסם עם יו"ר ארגון נכי צה"ל, ציין כי באגף השיקום רשומים כ-72,000 נכים שרמת נכותם היא עד 19%.
כמו כן ציין כי "אגף שיקום אינו מתעסק איתם בכלל בשוטף"
כמו כן הוסיף כי "אין שום נטל בכמות האנשים שמשהבט מטפל בהם כיום. יש אולי 5,000 איש שמשהב"ט מטפל בהם באמת בכל הארץ"

האמנם?    עוד


אגף שיקום נכים
במשרד הביטחון
בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד,
הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל,

יפעל באמצעות עובדי האגף
למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי
למען שיקום הנכה
ושילובו בחברה ובתעסוקה,
תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן,
ולשיפור השירות באורח מתמיד.

משולחנו של ראש האגף
דרכי התקשרות
אגף שיקום נכים
אמנת השירות
חוברת מידע לזכאי האגף
אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר
לאתר משרד הביטחון תו נגישות רמה 1