י''ג כסלו תשע''ו  |  25 נובמבר 2015 על האגף צור קשר אמנת שירות מדדי אמנת השירות    
עדכונים ייעוד האגף
23/11/2015
ההנחה מתשלום חשבון החשמל

בהמשך להודעה בדבר ההנחה מתשלום חשבון החשמל לנכי צה"ל, להלן הבהרות בדבר הזכאות ואופן המימוש:

עפ"י תקנות משק החשמל (תשלום מופחת לזכאים שונים) התשע"ה 2015, שיכנסו לתוקף מ-20/12/15, תינתנה הנחות בתשלום חשבון החשמל לנכים שדרגת נכותם 50% ומעלה או לנכים  שדרגת נכותם נמוכה מ-50% והם מקבלים תגמול קיום קבוע.

   עוד
23/11/2015
התייחסות לפרסום בביטאון הלוחם מחודשים אוקטובר-נובמבר2015 בעניין זכויות ורווחה

בהמשך לפרסום בביטאון הלוחם מחודשים אוקטובר-נובמבר2015 בעניין זכויות ורווחה להלן הבהרות אגף שיקום נכים לנושאים הבאים:

  1. רכב רפואי יציג חלופי לזכאי 2,000 סמ"ק
  2. תגמולים מיוחדים
   עוד


אגף שיקום נכים
במשרד הביטחון
בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד,
הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל,

יפעל באמצעות עובדי האגף
למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי
למען שיקום הנכה
ושילובו בחברה ובתעסוקה,
תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן,
ולשיפור השירות באורח מתמיד.

משולחנו של ראש האגף
דרכי התקשרות
אגף שיקום נכים
אמנת השירות
חוברת מידע לזכאי האגף
הדרכה לרישום באתר
אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר
לאתר משרד הביטחון תו נגישות רמה 1