ו' אלול תשע''ד  |  1 ספטמבר 2014 על האגף סקרים אמנת שירות מדדי אמנת השירות    
עדכונים ייעוד האגף
04/08/2014
הנחה בתשלום הוצאות מים

הנחה בתשלום הוצאות מים לזכאי אגף שיקום נכים בדרגת נכות 50% ומעלה וכן לזכאי האגף המקבלים תגמולי קיום קבועים מכוח הוראות אגף שיקום נכים ושדרגת נכותם פחותה מ-50% נכות

 

הרינו להודיעך כי בהמשך להחלטת ועדת הכספים של הכנסת, חתם שר האוצר על תקנות בדבר מתן הנחה בתשלום הוצאות מים לצרכנים הזכאים לתגמולים מכוח הוראות חוק הנכים שדרגת נכותם המוכרת הינה 50% לפחות או למי שדרגת נכותו נמוכה מ-50% נכות אך מקבל תגמול קיום קבוע מכוח הוראות אגף שיקום נכים.

   עוד
30/07/2014
פרסום באתר ארגון נכי צה"ל בנושא השתתפות במימון מעון/צהרון לילדי פגועי נפש או ראש

בפרסום באתר הארגון, ישנו מידע שגוי שעלול להטעות את הזכאים.

   עוד
22/07/2014
מבצע "צוק איתן"

זכאים יקרים,

אגף שיקום נכים מרכין ראש על אובדן לוחמי צה"ל במבצע "צוק איתן",
משתתף בצער המשפחות ומאחל החלמה מהירה לפצועים.

בשל המצב הביטחוני, המוקד הטלפוני של אגף שיקום נכים עומד לרשותכם
כמוקד תמיכה בכל שעות היממה בטלפון מס' 03-7776777

אנו עומדים ערוכים לתמוך ולסייע ומתפללים אתכם לבטחונה של
מדינת ישראל ולשלום חיילנו.

   עוד


אגף שיקום נכים
במשרד הביטחון
בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד,
הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל,

יפעל באמצעות עובדי האגף
למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי
למען שיקום הנכה
ושילובו בחברה ובתעסוקה,
תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן,
ולשיפור השירות באורח מתמיד.

משולחנו של ראש האגף
דרכי התקשרות
אגף שיקום נכים
אמנת השירות
חוברת מידע לזכאי האגף
אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר
לאתר משרד הביטחון תו נגישות רמה 1