נכים המתגוררים בחו"ל

להלן נציגי האגף המטפלים בזכאים המתגוררים בחו"ל.
יש לפנות לפי שיוך למחוז, בטרם מעבר לחו"ל, למעט בנושא טיפול רפואי.
{{b.category}} פתח / סגור
  • תפקיד
  • טלפון
  • פקס

​​​​​​​