פניות הציבור-מחוזות האגף

בכל מחוז שיקום ישנו אחראי על פניות הציבור לצורך בדיקה וטיפול בפניות זכאים.
קיימת אפשרות לפנות גם לאחראי על פניות הציבור האגפי.
בטרם ביצוע פנייה יש למצות את הטיפול מול הגורם האחראי במחוז.
{{b.category}} פתח / סגור
  • תפקיד
  • טלפון
  • פקס

​​​​​​​​​​​​​​