יעוד האגף

אגף שיקום נכים הנו גוף ממלכתי אשר אחראי על שיקומם של נכי צה"ל וכוחות הביטחון.

ייעוד האגף הנו לפעול למימוש תהליכים מקצועיים ועדכניים בתחומי הרפואה, השיקום, הרווחה והתעסוקה, תוך חתירה למיצוי היכולת של נכי צה"ל וכוחות הביטחון, למען תפקודם המיטבי ושילובם בחברה.