יעוד האגף

​אגף שיקום נכים הינו גוף מקצועי, המהווה כתובת נאמנה לנכה ומשרת את אוכלוסיית הנכים במערכת הביטחון למען שיקומם.

​אגף שיקום נכים במשרד הביטחון בהיותו גוף ממלכתי המבטא כבוד, הוקרה ומחויבות לנכי צה"ל, יפעל באמצעות עובדי האגף למתן שירות מקצועי, מהיר ואנושי למען שיקום הנכה ושילובו בחברה ובתעסוקה, תוך חתירה לתפקוד מיטבי, ככל שניתן ולשיפור השירות באורח מתמיד. 
​כתב אמנת השירות הינו מסמך יסוד המבטא את מחויבותנו, כעובדי אגף השיקום ומנהליו, אל נכי צה"ל ומערכת הביטחון המוכרים כזכאים, ואת דרך פעולתנו על בסיס מקור הסמכות החוקי, הערכים וכללי היסוד.

מטרות האמנה הן: לעגן מחויבותנו בקוד אתי, המשותף לכל צוות העובדים באגף, על מנת למלא את ייעודנו במענה ובשירות איכותי לזכאים. להיות כתובת נאמנה לנכה. להשתפר ולשפר באופן מתמיד את עשייתנו.
​עובדי אגף השיקום יעבדו בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צה"ל למען שיקומם של הזכאים.

​האמנה אינה באה במקום החוקים, התקנות וההוראות, המחייבים כל אחד מאתנו, כמקור הסמכות החוקי.

​ערכי היסוד וכללי היסוד מהווים בסיס לכללי התנהגות אותם אנו מבקשים לאמץ כמצפן לעשיית​נו. 

​ אנו מת​​​חייבים לעשות כל מאמץ לשיקומו של כל זכאי.