מדדי שירות

כחלק משיפור השירות ושקיפות המידע לזכאים, מפרסם אגף השיקום מידע אודות מדדי השירות הניתן על ידי הגורמים המטפלים באגף.

 מדדי שירות לשנת 2017

 מדדי שירות לשנת 2016

 מדדי שירות לשנת 2015

 מדדי שירות לשנת 2014

 מדדי שירות לשנת 2013

 מדדי שירות לשנים 2012-2011