סקרים

מדידת איכות השירותים הממשלתיים לציבור - סיכום ממצאי שנת 2016 

מצ"ב לעיונכם תוצאות סיכום המדידה שהתבצע באגף שיקום נכים בשנת 2016 על ידי היחידה לשיפור השירות במשרד ראש הממשלה.

סקר שביעות רצון משירותי האגף לשיקום נכים – מכון פורי 2015

מצ"ב לעיונכם תוצאות סקר שביעות רצון משירותי אגף שיקום נכים, אשר בוצע באמצעות מכון פורי בשנת 2015.
כמו כן, להלן מכתבו של ראש אגף השיקום

סקר הערכת איכות השירות לנכי צה"ל בגישת CM שנת 2014

בהמשך לסקר איכות השירות לנכי צה"ל בגישת ניהול תיק (CM), שנערך בשנת 2013 ופורסם באתר האינטרנט, הוחלט לקיים סקר מעקב בנוגע למספר מדדים שבוחנים שביעות רצון מהטיפול שניתן באמצעות המחוזות של אגף שיקום נכים.
מטרת הסקר הייתה לבחון עמדות, תפיסות ושביעות רצון של הזכאים המטופלים בגישת ניהול תיק (CM), בהיבטים שונים של תהליך השיקום.
ממצאי הסקר מסייעים לאגף השיקום לאתר וללמוד על נקודות החולשה וחוזקה ומכאן לשפר את השירות באופן מתמיד.
אנו מבקשים להודות לכל הזכאים אשר הסכימו לקחת חלק בסקר.

סקר שביעות רצון משירותי האגף (מסרונים) - חורף 2014

במהלך החודשים דצמבר 2013 עד פברואר 2014 נערך סקר שביעות רצון באמצעות מסרונים.
בסקר לקחו חלק זכאי אגף השיקום בעלי טלפון סלולרי המעודכן במערכות האגף.
הסקר כלל 4 שאלות ומטרתו היתה לבחון את מידת שביעות הרצון בתחומים השונים ולקיים תהליך למידה והפקת לקחים.
מצ"ב לעיונכם תוצאות הסקר.
אנו מבקשים להודות לכל הזכאים שבחרו להשיב לשאלות ולקחת חלק בסקר. 

סקר הערכת איכות השירות לנכי צה"ל בגישת CM שנת 2013

החל מתחילת שנת 2012 הוחלט באגף שיקום נכים לפעול על פי תפיסת שיקום משולב לנכה ולעבוד בגישת "ניהול תיק" (CM).
במהלך חודשים מאי-ספטמבר 2013 התקיים סקר שביעות רצון.