הלוואות ומענקים

​הלוואות ומענקים לדיור ניתנים לזכאי אגף שיקום נכים העומדים בקריטריונים המפורטים בהוראות האגף ולמטרות הבאות:

  • רכישת דירה ראשונה

  • החלפת דירה

  • נישואין וסידור ראשון

  • כיסוי חוב הרובץ על בעל דירה בתנאים מעיקים ועל פי הוכחות

  • שיפוצים - שינויים בדירה, תוספת בנייה, מגורים בסטנדרט נמוך, צפיפות דיור והחמרה בנכות. הסיוע לשיפוצים יינתן באופן חד פעמי וגובה הסיוע יהיה 150% מהקבוע בהוראה. מי שלא ניצל את מלוא הסיוע יוכל לקבל בחלוף 10 שנים מהסיוע הקודם השלמה עד תקרת סיוע של 150%, בהתאם לסכום הקבוע בהוראה במועד הבקשה ובניכוי סיוע קודם.