הטבות בטיפול הרווחה

לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה יש לפנות לתחום הרווחה במחוז