שיקום סוציאלי

המטרה המרכזית של אגף שיקום נכים היא לסייע בשיקום האדם עם הנכות, כדי לאפשר את השתלבותו בחברה באופן מיטבי, תוך יצירת תנאים מתאימים לתעסוקה יציבה ורציפה. זאת מתוך הבנה כי השתלבות במעגל העבודה תורמת הן להשתלבות החברתית והן לתפיסה עצמית כמו גם להיבטים משמעותיים נוספים. 

נכי צה"ל בדרגת נכות 20% ומעלה, זכאים לסיוע בשיקום הכולל: טיפול פסיכו-סוציאלי, הכוונה ועזרה בגיבוש תכנית שיקום ומימושה. עובדי השיקום (עובדים סוציאליים במקצועם), במחוזות השיקום השונים, פועלים בשיתוף עם הצוות המטפל במחוז והאדם הנכה בכדי לקדם תהליכי שיקום. לכל מי שהוכר כנכה צה"ל מתמנה עובד שיקום אשר משמש כמנהל תהליך השיקום (CM: Case Manager).

חלק מהותי מתהליכי השיקום האישי והמקצועי כרוך בפעולות לחיזוק משאבים פנימיים וחיצוניים, לצורך סיוע בהתמודדות עם הנכות ועם השינויים הנובעים ממנה. עובדי השיקום וצוות העובדים במחוז עומדים לרשות האדם הנכה בכל צורך הקשור בשיקומו. תכנית השיקום נבנית על בסיס כישורים, נטיות מקצועיות, בהתייחס לנכות המוכרת ובהתאם לחוק והוראות אגף שיקום נכים.

​​​​