בניית תוכנית שיקום

​מידע זה מתייחס לבניית תוכנית השיקום בחמש השנים הראשונות להכרה

עם תום שלב הקליטה מתחיל תהליך שיקום, אשר מטרתו הסופית הינה תעסוקה מפרנסת עבור הזכאי. במסגרת תהליך השיקום ישנם שלושה מסלולי שיקום. על הזכאי, בשיתוף עם עובד/ת השיקום, לבחון ולבחור באחד המסלולים בהתאם לכישוריו, נטיותיו המקצועיות ובהתאם לנכות (מגבלותיו).

מסלולי השיקום הם:

  • מימון לימודים לצורך הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה, שתשמש את הזכאי לעבודה ופרנסה.

  • תעסוקה מפרנסת - סידור בעבודה שכירה.

  • עיסוק עצמאי (סיוע כלכלי עצמאי).

כאמצעי להתאמת מסלול השיקום המתאים ביותר, מוצע לזכאי לערוך תהליך אבחון והכוונה מקצועי באחד ממכוני האבחון המוכרים בארץ(כדוגמת אדם מילוא, מכון רון וכו'). סיכום האבחון וגיבוש הכיוון התעסוקתי או הלימודי מתקיים ביחד עם הזכאי ועובד/ת השיקום במחוז. לאחר מכן נבנית התוכנית השיקומית בהדרגה, תוך תכנון התערבויות המיועדות לחיזוק היכולות של הזכאי והקניית מיומנויות להתפתחות. כל זאת כדי להצליח בהשגת היעד של תעסוקה מפרנסת ועצמאות כלכלית.

טווח הזמן המיועד למימוש תוכנית השיקום (או במקרים חריגים - לתחילת מימוש התוכנית) הינו חמש שנים מיום ההכרה בנכות של זכאי.​