תהליך קליטת זכאי חדש

​כאשר אחוזי הנכות של הזכאי נקבעים, פרטיו מועברים למחוז השיקום בו הוא יטופל ועובד מטעם המחוז יוצר איתו קשר ומתאם מפגש הכרות (אוריינטציה) במחוז. בפגישה זו מכיר הזכאי את בעלי התפקידים השונים במחוז, אשר יהוו את הצוות המטפל שילווה אותו עד סיום תהליך השיקום.

במידת הצורך ולפי הדחיפות, יש אפשרות לזכאי עצמו ליזום וליצור קשר עם המחוז מיד לאחר קבלת הודעת ההכרה מקצין התגמולים. זאת על ידי יצירת קשר עם המוקד הטלפוני של אגף השיקום וברור מהו המחוז אליו הוא משתייך ומהם מספרי הטלפון של היחידה השיקומית/מזכירות המחוז (היחידה השיקומית פועלת בחלק מהמחוזות בלבד).

בעלי התפקידים אשר נותנים לזכאי שירות, אותם יכיר במפגש ההכרות וביחד בונים איתו תוכנית שיקום הם -

  • עובדי המרפאה - רופא מוסמך מחוזי ועובדת שירותים רפואיים.

  • עובדת רווחה, האחראית על נושאים הקשורים למימוש הטבות ורכב רפואי.

  • עובד/ת שיקום (CM - Case Manager) - האחראי/ת על בניית תוכנית לשיקום אישי, מקצועי, תעסוקתי וחברתי.

  • ובהתאם לצורך עובד/ת תעסוקה, לצורך בחינת אפשרויות שילוב בתעסוקה.

לאחר מפגש האוריינטציה תיקבענה שיחות אישיות בין הזכאי לבין בעלי התפקידים בארבעת התחומים הנ"ל - רפואי, סוציאלי, רווחתי ותעסוקתי. מטרת הפגישות הן העמקה בתהליך ההיכרות ומיפוי הצרכים. בשלב זה ידונו הצרכים של הזכאי והאפשרויות לסיוע, יוצגו אפשרויות השיקום השונות בהתאם להוראות ונהלי האגף.