שירותי שיקום בטווח הארוך

מידע זה מתייחס לשירותים הניתנים על ידי עובדי השיקום במחוז לזכאי ותיק, לאחר 5 שנים מההכרה.​

​עיקר מאמצי בניית תוכנית השיקום מתבצעים בחמש השנים הראשונות להכרה. זאת לאור ניסיון ומחקר המעידים כי ככל שמקדימים בתהליכי שיקום כך הסיכוי למיצוי ומימוש היכולות, לרבות השתלבות מיטבית בחברה הינם גבוהים יותר.

בשנים שלאחר בניית תוכנית השיקום ומימושה, יכול הזכאי לפנות לעובד השיקום לשם התערבות קצרת טווח וממוקדת בצורך ספציפי או לקשר מחודש עם עובד השיקום לתקופה מסויימת.

במידה והזכאי לא יודע מיהו עובד השיקום שלו באפשרותו לפנות למוקד הטלפוני של אגף השיקום, בטלפון 03-7776777, ולבקש לקבל את הטלפון של היחידה השיקומית/מזכירות המחוז.

לעיתים, עובד שיקום הוא אשר יצור קשר עם הזכאי הוותיק לשם טיפול בחידושי זכאויות שונים.