תעסוקה

שיקום תעסוקתי הינו תהליך שמטרתו לשלב את הזכאי במעגל העבודה, תוך ניצול מקסימלי של כישוריו ויכולותיו ובכפוף למגבלותיו. עובד התעסוקה במחוז ילווה את הזכאי בתהליך ויסייע לו ברכישת  כלים ומיומנויות לצורך מציאה והשתלבות בעבודה.